• Armatech Sp. z o.o.
 • Armatech Sp. z o.o.
 • Armatech Sp. z o.o.

Armatech Sp. z o.o.

Firma „ARMATECH” Sp. z o. o . powstała w 1991 roku jako dystrybutor i wyłączny partner na terenie Polski następujących firm:

HUBERG – współpraca od 2011 roku – włoska firma zajmująca się produkcją urządzeń do wykrywania przecieków gazu i wody. ARMATECH jest wyłącznym przedstawicielem Huberg w zakresie urządzeń do wykrywania przecieków gazu. Produkty tej firmy zastąpiły w naszej ofercie produkty Sewerin.

Czytaj więcej...

Firmę Huberg założył w 1987r Günter Huber w mieście Bolzano w południowym Tyrolu. Od początku działalności spółka koncentruje się na projektowaniu, produkcji i sprzedaży aparatów do wykrywania nieszczelności sieci i instalacji gazowych i wodnych.

Flagowym produktem jest system PROTHEO IR – laserowy system detekcji wycieków gazu do montażu na różnego rodzaju pojazdach (samochody, quady itp). Więcej systemie laserowym

Ofertę uzupełniają:

METREX 3 - urządzenie do ręcznej kontroli dywanowej za pomocą wózka z sondą dywanową, sondy dzwonowej, stożkowej lub elastycznej. Wcześniej potrzeby te spełniały urządzenia serii HS660 i HS680 oraz Portafid® firmy Sewerin. Więcej o urządzeniach do kontroli dywanowej.

RIVELGAS COMBI – aparat do ręcznej kontroli dywanowej, dokładnej lokalizacji nieszczelności – pomiar w otworach kontrolnych oraz wykrywania i lokalizacji nieszczelności w instalacjach gazowych. Ponad to aparat może służyć do kontrola miejsca pracy poprzez pomiar stężenia gazów niebezpiecznych. Do tych aplikacji wcześniej proponowaliśmy Variotec® oraz HS660 i HS680 firmy Sewerin. Więcej o RIVELGAS COMBI

RIVELGAS PLUS - Aparat pomiarowy do wykrywania gazu, ostrzegania, pomiaru stężenia gazu. Do tych zadań wcześniej proponowaliśmy produkt EX-TEC PM4 firmy Sewerin. Więcej o RIVELGAS PLUS

ODORGAS – aparat do pomiaru stężenia nawaniacza THT w paliwie gazowym. ARMATECH wcześniej proponował do tego zadania EX-TEC® OD4 firmy Sewerin. Więcej o ODORGAS

EX-PEX – aparat do ochrony osobistej, ostrzegania i pomiarów stężenia gazów niebezpiecznych. W przeszłości oferowaliśmy do tych zadań przyrząd EX-TEC® GM4 firmy Sewerin. Więcej o EX-PEX.

RIVELGAS LIGHT – jest to ekonomiczna wersja Rivelgas Plus przeznaczona do kontroli instalacji znajdujących się poza strefą zagrożenia wybuchem. Do tych zastosowań wcześniej oferowaliśmy aparat Snooper mini firmy Sewerin. Więcej o RIVELGAS LIGHT

end faq

Cameron - współpraca od 1995r– amerykański koncern będący wiodącym dostawcą wyposażenia, urządzeń oraz usług związanych z przesyłem i dystrybucją mediów dla światowego przemysłu naftowego, gazowego oraz przetwórczego.

Czytaj więcej...

W celu zapewnienia kontroli, regulacji, pomiarów, procesów sprężania oraz przepływu, przy wykorzystaniu swojej globalnej sieci produkcyjnej, inżynieryjnej, sprzedaży oraz wsparcia technicznego Cameron współpracuje z przedsiębiorstwami robót wiertniczych, dostawcami ropy i gazu, operatorami rurociągów oraz

innymi.

177 lat na rynku

ponad 5 mld dolarów rocznych przychodów

ponad 60 silnych marek produktów

ponad 18000 pracowników na całym świecie

ponad 300 lokalizacji na całym świecie

trzy grupy operacyjne oraz 11 dywizji z siedzibą w Houston, Texas, USA

 

Najpopularniejszymi produktami firmy Cameron na rynku polskim są:

Zawory serii T31 z korpusem spawanym produkowane są dla szerokiego zakresu ciśnień. Zostały wykonane ze stali kutej aby zapewnić jednolitą strukturę materiału oraz jego twardość.

Zaprojektowane do bezobsługowej pracy w ciężkich

warunkach zawory kulowe Cameron z korpusem spawanym są

idealnym rozwiązaniem dla wielu aplikacji takich jak:

- Gazociągi

- Ropociągi

- Systemy pomiarowe

- Systemy odwadniające

- Separatory

- Magazyny Gazu ziemnego

- Tłocznie

- Systemy LNG

- Systemy CO2

- Oraz wiele innych

 

Zawory serii B4, B5, B7 należą do grupy zaworów z korpusem dzielonym, skręcanym.

Ich konstrukcja łączy w sobie dużą wytrzymałość korpusu, stosunkowo niewielką masę oraz kompaktową budowę. Występują w rozmiarach 2-64’’ i klasach ciśnieniowych ANSI 150-2500

end faq

Mannesmann Fuchs Rohr – współpraca od 1991 - niemiecki koncern produkujący min:

Czytaj więcej...

- rury przesyłowe do gazu i paliw płynnych

- rury przewodowe dla producentów rur preizolowanych

- rury ogniowo cynkowane z połączeniami kołnierzowymi

end faq

Fahlke Control Systems - współpraca od 1991 – niemiecki producent napędów uruchamianych za pomocą siłowników pneumatycznych, gazowych, gazowo-olejowych lub hydraulicznych. ARMATECH był do roku 2004 wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski. W związku z zakończeniem współpracy z firmą FAHLKE grupa FASEK której ARMATECH jest częścią rozpoczęła w 2004 roku własną produkcję napędów.

Czytaj więcej...

program produkcji FAHLKE obejmuje:

 • Napędy pneumatyczne i sterowniki

 • Napędy gazowe / gazowo-olejowe i sterowniki

 • Napędy elektryczno-hydrauliczne (napędzane prądem stałym lub zmiennym)

 • Napędy do zastosowań w niskiej temperaturze do -60° C

 • Napędy i sterowniki jednostek zamykania awaryjnego SSV / SDV

 • Jednostki zamykania awaryjnego wg DIN/EN 14382

 • Napędy podwodne do głębokości 250 m

 • Napędy liniowe do elementów przesuwnych, Globe- Valves etc. oraz sterowniki

 • Napędy i sterowniki specjalne na życzenie Klienta

 

Najbardziej popularne produkty FAHLKE na polskim rynku:

 • Napęd elektropneumatyczny serii EHAZ, którego zadania realizuje obecnie oferowany napęd FEHA firmy FASEK

 • Napęd pneumatyczny PAZ, którego zadania realizuje obecnie oferowany napęd FPA firmy FASEK

 • Napęd gazowy GAZ, którego zadania realizuje obecnie oferowany napęd FGA firmy FASEK

 • Napęd pneumatyczny GHAZ, którego zadania realizuje obecnie oferowany napęd FGOA firmy FASEK

 • Pneumatyczny system wykrywania przerwania instalacji (rurociągu) LBC. Umożliwia on użytkownikowi natychmiastowe rozpoznanie i zabezpieczenie awarii rurociągu, aby najszybciej, jak to możliwe, automatycznie zapobiec dalszemu wyciekowi przesyłanego medium. Zadania te realizuje obecnie oferowany system FPLS firmy FASEK

 • Elektroniczny system wykrywania przerwania instalacji (rurociągu) LBC II. Realizuje on zadania takie jak LBC ale za pomocą sygnałów elektrycznych. Analogiczne potrzeby klientów spełnia obecnie oferowany system FELS firmy FASEK

end faq

Sewerin - współpraca od 1991 do 2010 – niemiecki producent urządzeń do wykrywania i lokalizacji przecieków gazu i wody. Firma ARMATECH przez prawie 20 lat była wyłącznym przedstawicielem Herman Sewerin GmbH na polskim rynku

Czytaj więcej...

Produkty firmy Sewerin znajdowały uznanie wśród pracowników zakładów gazowniczych i stały się dzięki firmie ARMATECH standardowym wyposażeniem służb kontroli sieci i instalacji gazowych w całym kraju. W związku z zakończeniem współpracy z firmą Sewerin ARMATECH podjął kooperację z jednym najbardziej znanych konkurentów Sewerin – firmą HUBERG.

Najbardziej popularne produkty Sewerin na polskim rynku to:

 

Ex-Tec® PM4 - Aparat pomiarowy do wykrywania gazu, ostrzegania, pomiaru stężenia gazu. Obecnie oferujemy przyrząd Rivelgas Plus firmy Huberg spełniający te same potrzeby Klienta. Aparat ten wyróżnia się możliwością jednoczesnego zamontowania do 3 sensorów i jednoczesnego pomiaru np.: metanu, tlenu i tlenku węgla.
Więcej na temat Rivelgas Plus

 

Snooper mini - Detektor gazu dla instalatorów i techników serwisowych do wykrywania nieszczelności w instalacjach wewnętrznych.. Obecnie oferujemy przyrząd Rivelgas Light firmy Huberg mogący realizować te same zadania - wykrywanie wycieków gazu w instalacjach gazowych w miejscach połączeń kołnierzowych i gwintowanych, przy gazomierzach, reduktorach itp. Aparat ten wyróżnia się możliwością jednoczesnego zamontowania do 2 sensorów i jednoczesnego pomiaru np.: metanu i tlenu.
Więcej na temat Rivelgas Light

 

EX-TEC® HS 680 i HS 660 – detektory stosowane do kontroli dywanowej, pomiaru stężenia w otworach kontrolnych, studzienkach oraz kontroli instalacji. Obecnie ARMATECH do tych zadań proponuje aparat Metrex 3 firmy Huberg, wyróżniający się wbudowanym modułem GPS i komunikacją Bluetooth.
Więcej na temat Metrex 3

 

EX-TEC® OD4 – aparat służący do pomiaru stężenia nawaniacza THT w paliwie gazowym. Aktualnie zadanie to ARMATECH proponuje wykonywać urządzeniem Odorgas firmy Huberg.
Więcej na temat Odorgas

 

EX-TEC® GM4 - Przyrząd pomiarowy przeznaczony dla dostawców gazu i wody, straży pożarnej, służb kontrolnych oczyszczalni ścieków, wysypisk śmieci, instalacji gazu biologicznego oraz przemysłu chemicznego jako aparat ochrony osobistej i pomiaru stężenia gazów toksycznych. Zadania te można z powodzeniem realizować za pomocą urządzenia EX-PEX Plus firmy Huberg wyróżniający się możliwością zamontowania dwóch sensorów jednocześnie .
Więcej na temat EX-PEX

 

Variotec® - aparat za którego pomocą można realizować kontrolę dywanową, dokładną lokalizację nieszczelności – pomiar w otworach kontrolnych, wykrywanie i lokalizację nieszczelności w instalacjach gazowych, kontrolę miejsca pracy oraz pomiar stężenia gazów niebezpiecznych. Obecnie zadania te proponujemy realizować za pomocą aparatu Rivelgas Combi firmy Huberg.
Więcej na temat Rivelgas Combi.

end faq

Raychem-Tyco-Berry Plastic (Covalence) - od 1991 – producent materiałów izolacyjnych stosowanych do budowy gazociągów, ropociągów czy ciepłociągów.

Czytaj więcej...

Najbardziej popularne produkty to:

Thermofit WPC-50 (GAPS) oraz WPC-60 (HTLP) jest termokurczliwą, gotową do montażu jednostką do ochrony antykorozyjnej spawanych połączeń rurowych - i dodatkowo pokrytych cementem włóknistym rur stalowych. Fabrycznie zintegrowana nakładka zamykająca wykonana jest ze wzmocnionego włóknem szklanym, elastycznego tworzywa i powleczona jest odpornym na ścinanie szybko wiążącym klejem. Więcej o GAPS i HTLP

 

CSEM-F jest dzieloną opaską opracowaną specjalnie do uszczelniania rury użytkowej i osłonowej. Odznacza się ona skrajnie wysoką zdolnością kurczenia.

Zastosowany w tym produkcie system zamknięcia pozwala na prosty i szybki montaż.

Wzmocnienie włóknem szklanym daje opasce wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz wysoką zdolność kurczenia.

Oddzielna, jednostronnie elastyczna opaska usztywniająca stanowi dodatkową ochronę mechaniczną i umożliwia płynne przejście. Więcej o CSEM-F

Thermofit PERP-KIT służy do izolowania uszkodzonych miejsc na powłokach fabrycznych PE na rurach ze stali i żeliwa.

System składa się z dwóch składników: wypełniacza PERP i łatki PERP. Więcej o PERP

 

ARGUS – współpraca od 1991r – niemiecki producent zaworów kulowych. W związku z zakończeniem współpracy z firmą Argus na zadania realizowane przez jej produkty proponujemy zawory firmy Cameron

end faq

Cdn..

Reklama
Reklama

antykorozyjna aparat armatura przemysłowa armaturę przemysłową armatury przemysłowej azot blot chemicznie chemikalia chłodzenia ciśnienia ciśnieniem ciśnieniowych csem cyfrowe częstotliwości dach defektow detekcji detektor detektor metanu detektory detektory GMI GT dhec dielektryczna doszczelniania doszczelnianie doszczelnianie zaworów dyfuzyjny ecoseal® eksplozymetr elastyczny elektrody elektrowni ferromagnetyczne flexclad flis franken fuchs gaps gazociągów gazów gazowych gazu gazy geofon gmi homologacje htlp huberg instalacji isotest isotubi izolacja izolacji izolowania kablowe katodowej klucz kolano kompozyt Konserwacja zaworów kontrola instalacji kontrola nawaniacza THT kontrola sieci gazowych kontroli korelacja korelator korozję kształtki kulowe logery loggery lokalizacja lokalizator mannesmann masa izolująca masa wypełniająca masy materiałów mbx medium membrana bezpieczeństwa membrany bezpieczeństwa metan metanomierz metanomierze metrex3 mierniki GMI GT monitorowanie monti naftowego naftowej napęd Napęd liniowy napędy Napędy pneumatyczne napraw nieszczelności niezawodność nypel o obiekty ochrona osobista ochrony odorgas ognioodporne oring paliwa panele bezpieczeństwa para perp polietylenowych polycure polyform pomiar Pomiar 02 Pomiar CO Pomiar H2S Pomiar siarkowodoru Pomiar tlenku węgla Pomiar tlenu pomiarowych poroskop poroskopów powietrze preparat do doszczelniania zaworów preparat do płukania zaworów preparat do smarowania zaworów próba przecieków przedłużka przemysłu ps200 płóz płozy Płyn do płukania zaworów płytka bezpieczeństwa płytki bezpieczeństwa raci rafinerii recyrkulacji redukcja regulacyjne rejestrator rejestratorów rejestratory rohr ropa ropy rura rurach rurki rurociągów rury ścieranie sensor sensorów sensory sieci siłownik Skala DGW ślizgowe ślizgowej smar do zaworów smarownica do zaworów sonda sonda z tłokiem udarowym śrubunek stężenia stte szczelność szczelności szpilka szpilka dielektryczna słupki tabliczki tabliczki znamionowe technika termokurczliwą thermofit Tlenomierz tpsm trenton trójnik trwałość tłoczący uchwyty bezpieczeństwa uproszczona urządzenia uszczelek uszczelniania uszczelnianie zaworów uszczelnień uszczelnienie uzbrojenia uzbrojenie Val Tex valtex viscopaste viscotaq volumex węgla węże wodoodporny wody wpcp wycieków wycieku wykrywacz wykrywanie wykrywanie nieszczelności zabezpieczenie zawór zaworów zbiornika zbiorników żeliwnych złącze